Prohlášení o ochraně informací a dat

Management P.P. Architects s.r.o. si je vědom důležitosti ochrany informací. Pro podporu zabezpečení zpracovávaných informací a dat ve společnosti prohlašuje následující:

Zavřít